STOPY NA KORONY I MOSTY

Ostatnio przeglądane

Starbond Easy +

Starbond Easy

140000

Nowy produkt

Stop nieszlachetny na bazie kobaltu, chromu i wolframu służący do wykonywania podbudów metalowych licowanych konwencjonalną ceramiką (wysokotopliwą) lub kompozytem.

Według wytycznych  ISO 22674,  stop zaliczany jest do klasy 4.

Stop Starbond Easy nie zawiera berylu, kadmu i niklu.

Opakowanie: 1 kg

Producent: Scheftner

Więcej szczegółów

STARBOND  EASY

 

ORIENTACYJNY SKŁAD PROCENTOWY

Co

Cr

W

Si

 

inne    <1%

61,0 %

27,5 %

8,5 %

1,6 %

 

Mn, Fe, C

 

Nominalna wartość parametrów

Parametry techniczne

Pozostałe parametry

Parametr

Wartość            

Parametr

Wartość

 

 

 

 

 

 

 

Umowna granica plastyczności

610 MPa

Gęstość

8,7 g/cm³

Wytrzymałość na rozciąganie

830 MPa

Przedział płynności

1310 - 1410°C

Wydłużenie przy zerwaniu

10 %

Temp. odlewu

1480 - 1530°C

Moduł sprężystości podłużnej

190 GPa

Współczynnik rozszerzalności cieplnej (600*C)

14,4 μm/m°C

Twardość w skali Vickers’a

285 HV

 

Spawanie laserem

Tak

 

 

MODELOWANIE:Grubość ścianek w koronce nie powinna być mniejsza niż 0,4 mm, tak aby grubość ścianki po obróbce wynosiła co najmniej 0,3 mm. Koronki i elementy pośrednie kształtować zgodnie z anatomicznymi formami zębów, aby umożliwić równomierne powlekanie ceramiką. Unikać ostrych krawędzi i modelowania zachodzącego na siebie. W przypadku powlekania tworzywem sztucznym grubość ścianki także powinna wynosić 0,3 mm. Stosować perełki retencyjne.

OSADZANIE, ZATAPIANIE W MASIE OSŁANIAJĄCEJ, PODGRZEWANIE:Przy tworzeniu mostków zalecamy stosowanie odlewu belkowego lub użycie kanału odlewniczego ze zbiorniczkiem rezerwowym (np. przy zastosowaniu kanałów odlewniczych SprueStar). Masa osłaniająca o drobnym ziarnie, wiązana fosforanami, nie zawierająca grafitu i gipsu (np.S&S Speedvest) do koron i mostków zapewnia najlepsze warunki do tworzenia idealnie dopasowanych obiektów odlewanych. Przy wypalaniu wosku i podgrzewaniu masy (temperatura podgrzewania 850-950oC) należy przestrzegać zaleceń producenta masy, w szczególności czasu utrzymania temperatury.

ODLEWANIE:Wymaganą do odlewu ilość stopu Starbond Easy oblicza się mnożąc wagę wosku przez gęstość stopu 8,7 stopu Starbond Easy. Jedna kostka odlewnicza Starbond Easy waży ok. 6,4 g.

ODLEWANIE ZA POMOCĄ CIŚNIENIOWO-PRÓŻNIOWEJ ODLEWARKI INDUKCYJNEJ: Do topienia oraz odlewania stopów, stosować podgrzewaną indukcyjnie odlewarkę ciśnieniowo-próżniową lub wirówki odlewnicze. Podczas topienia wstępnego kostki odlewnicze są stapiane do momentu, aż cieniutka warstwa będzie pokrywać ok. 1/4 powierzchni ostatniej kostki wystającej ze stopu. Proces topienia zostaje na tym etapie przerwany, a po osiągnięciu normalnego ciśnienia w komorze odlewniczej można ją otworzyć. Następnie umieścić formę odlewniczą i zainicjować główny proces topienia. Proces odlewania rozpoczyna się 2-3 sekundy po całkowitym zniknięciu warstwy cieni (brak konturów kostek) z powierzchni.

ODLEWANIE ZA POMOCĄ INDUKCYJNEJ WIROWKI ODLEWNICZEJ: Podczas topienia wstępnego kostki odlewnicze są stapiane do momentu, aż cieniutka warstwa będzie pokrywać ok. 1/4 powierzchni ostatniej kostki wystającej ze stopu. Na tym etapie trzeba przerwać proces topienia i otworzyć pokrywę. Następnie umieścić formę odlewniczą i zainicjować główny proces topienia. Proces odlewania rozpoczyna się 2-3 sekundy po całkowitym zniknięciu warstwy cieni (brak konturów kostek) z powierzchni.

ODLEWANIE ZA POMOCĄ WIROWKI ODLEWNICZEJ ORAZ TOPIENIE PALNIKIEM: Zapalić palnik mieszanką gazu: acetylenowo-tlenowego lub propanowo-tlenowego. Otworzyć całkowicie oba zawory i wyregulować płomień tak, aby uformował się w niebieski stożek o długości ok. 30 mm. Wartości ciśnienia dla płomienia: acetylen lub propan = 0,7 bara, tlen = 1,9 bara. Dzięki takim ustawieniom powstaje neutralny płomień wymagany do topienia Starbond Easy. Włożyć kostki odlewnicze do podgrzanego tygla. Trzymać palnik w odległości ok. 40 mm nad górną krawędzią tygla. Okrężnym ruchem ogrzać równomiernie palnikiem kostki, aż do zlania w jednolity stop. Po zlaniu się kostek natychmiast włączyć wirówkę odlewniczą. Nie może dojść do zerwania powłoki tlenowej. Po wykonaniu odlewu pozostawić muflę do całkowitego ostygnięcia. Ostrożnie wyjąć odlewy z mufli. Ostrożnie usunąć masę osłaniającą. W piaskarce oczyścić odlew strumieniem piasku, używając do tego trójtlenku glinu (110-250 um).

OBRÓBKA I LICOWANIE: Podbudowę obrabiać w jednym kierunku czystymi frezami do metali twardych, odpowiednich do stopów CoCr, nie wywierając wysokiego nacisku. Następnie piaskować czystym tlenkiem aluminium (110-250 um; cienienie: 2-4 bary) i dokładnie oczyścić pod bieżącą wodą lub strumieniem pary.

CERAMIKA: Podczas obróbki ceramiki zawsze przestrzegać instrukcji producenta ceramiki. Dotyczy to w szczególności zalecanej fazy stygnięcia po wypalaniu.

LICOWANIE TWORZYWEM STUCZNYM: Obrabiać zgodnie z zaleceniami producenta.

WYPALANIE TLENKOWE:Wypalanie tlenkowe nie jest wymagane. Jeżeli wypalanie tlenkowe jest przeprowadzane w celu wizualnej kontroli powierzchni, poddawać oksydacji przez 5 min w temperaturze 960oC. Następnie wypiaskować czystym trójtlenkiem glinu (110-250 um). Ponownie dokładnie oczyścić powierzchnię (patrz wyżej).

LUTOWANIE (JEŻLI WYMAGANE):Aby zapobiec zmieszaniu materiałów, należy w miarę możliwości unikać lutowania. Jeżeli jednak lutowanie jest wymagane, blok lutowniczy powinien być jak najmniejszy. Lutowane powierzchnie pokryć odpowiednim topnikiem, osuszyć blok lutowniczy i podgrzać przez ok. 10 min w temperaturze 600oC. Szerokość szczeliny lutowniczej nie może przekraczać 0,2 mm. Do lutowania można używać standardowych materiałów dodatkowych, pasujących do stopu (np. S&S Scheftner Starbond Lot i S&S Scheftner Starsolder). Po wypaleniu ceramiki zaczekać, aż lutowane obiekty powoli ostygną. Nie lutować po wypaleniu ceramiki. Zamiast tego należy zastosować alternatywne techniki łączenia, na przykład łączenie laserem lub klejenie.

ŁĄCZENIE LASEREM: Do łączenia stopu za pomocą lasera należy użyć standardowego drutu spawalniczego przeznaczonego do tego celu (np. S&S Scheftner StarWire). Należy przestrzegać parametrów i wytycznych producenta drutu spawalniczego do łączenia laserem.

DZIAŁANIA UBOCZNE: Alergie na składniki stopu lub dolegliwości na podłożu elektrochemicznym są możliwe w rzadkich przypadkach.

INTERAKCJE:W razie kontaktu okluzyjnego lub zbliżeniowego różnych stopów w rzadkich przypadkach możliwe są dolegliwości na podłożu elektrochemicznym.

PRZECIWWSKAZANIA:W razie znanej nietolerancji, alergii na składniki stopu.

GWARANCJA:Nasze zalecenia aplikacyjne, udzielone ustnie, pisemnie lub w formie praktycznych instrukcji, oparte są na naszym własnym doświadczeniu i próbach, mogą więc być traktowane tylko jako dane orientacyjne. Nasze produkty są stale doskonalone. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji i składzie.

OPAKOWANIA:Starbond Easy 1000 g w puszce REF 140000 Starbond Easy 250 g w opakowaniu REF 140250 Starbond Easy 25 g w opakowaniu REF 140050

SPEŁNIA WYMOGI NORM: DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 22674, DIN EN 15223, DIN EN 1641, DIN EN 1041

PRODUCENT:

S & S SCHEFTNER GMBH

Dekan-Laist-Str. 52

D-55129 Mainz / Niemcy

Tel: +49 (0) 6131 – 94 71 40

Faks: +49 (0) 6131 – 94 71 440

 

 

4 produktów w kategorii