STOPY NA PROTEZY SZKIELETOWE

Ostatnio przeglądane

MoguCast EH +

MoguCast EH

135000

Nowy produkt

Stop nieszlachetny, super sprężysto twardy do odlewania wyjątkowo delikatnych protez szkieletowych oraz do prac kombinowanych na bazie kobaltu, chromu i wolframu.

Według wytycznych ISO 22674 stop zaliczany do kategorii typu 5.

MoguCast EH nie zawiera w swoim składzie berylu i niklu.

Opakowanie: 1 kg

Producent: Scheftner

Więcej szczegółów

MoguCast EH

Stop nieszlachetny do wykonania prac szkieletowych, jak i licowania kompozytem na bazie kobaltu, chromu i wolframu. Zgodnie z wymogami ISO 22674 stop zaliczany jest do kategorii typu 5. Nie zawiera berylu i niklu.

 

ORIENTACYJNY SKŁAD PROCENTOWY:

Co

Cr

W

Nb

inne        <1%

62 % 

25 %

9 %

2 %

C, V, Mo, Mn, Si

 

Wartości nominalne właściwości stopu

Dane techniczne

Inne właściwości

Właściwość

Wartość

Właściwość

Wartość

Granica ciągliwości (Rp 0.2)

662 MPa

Gęstość

8,4 g/cm³

Wytrzymałość na rozciąganie

877 MPa

Przedział płynności

1320°C

Odkształcenie przy zerwaniu

>4%

Temp. odlewu

1400°C

Moduł sprężystości podłużnej

200-210 GPa

Współczynnik rozszerzalności cieplnej

Twardość w skali Vickers’a

355 HV 10

 

Łączenie laserem

tak

 

 

WSKAZÓWKA BEZPIECZEŃSTWA: Pył metalu jest szkodliwy dla zdrowia. Przy obróbce i piaskowaniu używać wyciągu i maski przeciwpyłowej.

MASY OSŁANIAJĄCE: MoguCast EH jest kompatybilny ze wszystkimi powszechnie dostępnymi w handlu masami osłaniającymi (np. S&S Modelcast S).

ODLEWANIE: MoguCast EH należy wytapiać w tyglu ceramicznym do momentu stopienia ostatniej kostki. Następnie muflę wsadzić do wirówki i rozpocząć topienie stopu, kontynuować do momentu zniknięcia cienia. Po około 2-3 sekundach od chwili zniknięcia cienia, rozpocząć proces odlewania. Po wykonaniu odlewu muflę schłodzić do temperatury pokojowej i oczyścić. Nie zanurzać w wodzie. Nie stosować tygli grafitowych!

OTWARTE WYTAPIANIE: Płomień: acetylen lub propan/tlen. Należy przestrzegać instrukcji producenta palnika.

Czysto ustawiony płomień zapobiega zanieczyszczeniu stopu. Nie używać topników.

LUTOWANIE: Do stopu Mogucast EH mogą być zastosowane wszystkie dostępne w handlu lutowia (np. Starbond Lot). Nigdy nie lutować lutem złota lub palladu.

CZYSZCZENIE: Mogucast EH należy czyścić w myjce ultradźwiękowej lub w strumieniu pary.

DZIAŁANIA UBOCZNE: Alergie na składniki stopu lub dolegliwości na podłożu elektrochemicznym są możliwe w rzadkich przypadkach.

INTERAKCJE: W razie kontaktu okluzyjnego lub zbliżeniowego rożnych stopów, w rzadkich przypadkach możliwe są dolegliwości na podłożu elektrochemicznym.

PRZECIWWSKAZANIA: W razie znanej nietolerancji, alergii na składniki stopu.

GWARANCJA: Nasze zalecenia aplikacyjne, udzielone ustnie, pisemnie lub w formie praktycznych instrukcji, oparte są na naszym własnym doświadczeniu i próbach, mogą więc być traktowane tylko jako dane orientacyjne. Nasze produkty są stale doskonalone. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji i składzie.

OPAKOWANIE: Mogucast EH 1000 g w puszce REF 135000 Mogucast EH w opakowaniu 50 g REF 135050

ZASTOSOWANO NORMY: DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 22674, DIN EN 15223, DIN EN 1641,

PRODUCENT:

S & S SCHEFTNER GMBH

Dekan-Laist-Str. 52

D-55129 Mainz / Niemcy

Tel: +49 (0) 6131 – 94 71 40

Faks: +49 (0) 6131 – 94 71 440

 

 

Produkty powiązane

2 produktów w kategorii