STOPY NA KORONY I MOSTY

Ostatnio przeglądane

Starbond Ni +

Starbond Ni

131000

Nowy produkt

Stop pod porcelanę i kompozyt na bazie niklu, chromu i molibdenu .
Zgodnie z wytycznymi ISO 22674,  stop zaliczany do klasy 3.
Starbond Ni nie zawiera berylu.

Opakowanie: 1 kg

Producent: Scheftner

Więcej szczegółów

Starbond Ni

ORIENTACYJNY

Ni

Cr

Mo

Fe

Si

inne    <1%

60,7 %

24,0 %

11,0 %

1,5 %

1,8 %

C

 

Nominalna wartość parametrów

Parametry techniczne

Pozostałe parametry

Parametr

Wartość

Parametr

Wartość

 

 

 

 

 

 

 

Umowna granica plastyczności

340-355 MPa

Gęstość

8,2 - 8,3 g/cm³

Wytrzymałość na rozciąganie

490-510 MPa

Przedział płynności

1300 - 1410°C

Wydłużenie przy zerwaniu

5 %

Temp. odlewu

1510 - 1560°C

Moduł sprężystości podłużnej

200 GPa

Współczynnik rozszerzalności cieplnej

14 μm/m°C

Twardość w skali Vickers’a

200 HV

 

 

MODELOWANIE: Aby zagwarantować odpowiednie odlanie podbudowy, grubość ścianki w koronce, nie powinna wynosić mniej niż 0,5 mm. Kanały odlewnicze należy mocować w sposób powszechnie stosowany (np. S&S Scheftner SprueStar).

MASY OSŁANIAJĄCE: Starbond Ni może być stosowany ze wszystkimi powszechnie dostępnymi w handlu masami osłaniającymi (np. S&S Speedvest). Przy przygotowaniu i podgrzewaniu masy należy przestrzegać zaleceń producenta masy, w szczególności czasu wygrzewania.

ODLEWANIE: Starbond Ni należy wytapiać w tyglu ceramicznym i na bieżąco odsysać powstające pary. Nie stosować tygli grafitowych!

OTWARTE WYTAPIANIE: Następuje przy pomocy acetylenu/ tlenu. Proszę przestrzegać instrukcji producenta. Czysto ustawiony płomień zapobiega zanieczyszczeniu stopu.

WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ/OTWARTE WYTAPIANIE: Nie używać topnika. Po roztopieniu ostatniej kostki i po około 2 sekundach od chwili zniknięcia cienia, rozpocząć proces odlewania. Po wykonaniu odlewu muflę schłodzić do temperatury pokojowej i oczyścić. Nie zanurzać w wodzie. Nie zaleca się ponownego stosowania tego samego materiału do odlewów, ponieważ poprzez wytapianie dochodzi do redukcji ilości tlenków odpowiedzialnych za odpowiednie połączenie metalu i ceramiki. Po kilkakrotnym topieniu dochodzi do tak znacznej ich redukcji, że wspomniane połączenie nie daje gwarancji trwałości. Podbudowy, obrabia się przy użyciu powszechnie stosowanych frezów do metali twardych oraz kamieni szlifierskich zawierających tlenek glinu. Minimalna grubość opracowanych koronek może wynosić 0,2 - 0,3 mm.

MASY CERAMICZNE: Należy zwrócić uwagę na wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej stosowanej masy ceramicznej. Stosowanie wydłużonego czasu schładzania nie jest konieczne.

NAPALANIE CERAMIKI: Wypalanie tlenku przez 10 min. w temperaturze 980oC. Następnie podbudowę należy wypiaskować tlenkiem glinu o granulacji 110 - 250 um i jak zwykle obmyć wodą destylowaną, w myjce ultradźwiękowej lub w strumieniu pary. Wypalanie opakera należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami obróbki ceramiki. Zaleca się kontynuację pracy dopiero po zakończeniu procesu wypalania, tzn. po zniknięciu żaru z wypalanego elementu.

LUTOWANIE: Do stopu Starbond Ni mogą być zastosowane wszystkie dostępne w handlu lutowia (n.p. S&S Scheftner Starsolder).

CZYSZCZENIE: Starbond Ni czyszczony jest w myjce ultradźwiękowej lub w strumieniu pary.

KORZYŚCI:

  • Bardzo dobre łączenie z masami ceramicznymi.
  • Bezproblemowa obróbka.
  • Znany i ceniony w Europie od lat.
  • Wysoki stopień czystości przy produkcji w procesie odlewania ciągłego.
  • Ciągłe kontrole metalurgiczne przy zastosowaniu nowoczesnych systemów kontrolnych.
  • Lepsze właściwości mechaniczne w porównaniu do stopów metali szlachetnych.

OPAKOWANIE: Starbond Ni 1000 g w puszce REF 131000

SPEŁNIA WYMOGI NORM: DIN EN ISO 14971 DIN EN ISO 22674 DIN EN ISO 15223 DIN EN ISO 1641

 

PRODUCENT:

S & S SCHEFTNER GMBH

Dekan-Laist-Str. 52

D-55129 Mainz / Niemcy

Tel: +49 (0) 6131 – 94 71 40

Faks: +49 (0) 6131 – 94 71 440

 

Produkty powiązane

4 produktów w kategorii