STOPY NA PROTEZY SZKIELETOWE

Ostatnio przeglądane

Starbond Co +

Starbond Co

132000

Nowy produkt

Uniwersalny sprężysto-twardy stop nieszlachetny do odlewania protez szkieletowych oraz prac kombinowanych a także, do koron i mostów licowanych ceramikami wysokotopliwymi na bazie kobaltu, chromu i molibdenu.

Zgodnie z wymogami normy ISO 22674, stop zaliczany do kategorii Typ 4-5.

Nie zawiera berylu, niklu i kadmu.

Opakowanie: 1kg

Producent: Scheftner

Więcej szczegółów

Starbond Co

Stop nieszlachetny do wykonania prac szkieletowych, kombinowanych oraz koron i mostów licowanych ceramiką wysokotopliwą na bazie kobaltu, chromu i molibdenu. Zgodnie z wymogami ISO 22674, stop zaliczany do kategorii Typ 4 -5. Nie zawiera berylu, niklu i kadmu.

 

ORIENTACYJNY  SKŁAD  PROCENTOWY:

Co

Cr

Mo

Si

inne  <1%

62 %

30 %

5,5 %

1 %

C, Fe

 

Wartości nominalne właściwości stopu

Dane techniczne

Inne właściwości

Właściwość

Wartość

Właściwość

Wartość

Granica ciągliwości (Rp 0.2)

500-650 MPa

Gęstość

8,4 g/cm³

Wytrzymałość na rozciąganie

800-850 MPa

Przedział płynności

1200 - 1385°C

Odkształcenie przy zerwaniu

4%

Temp. odlewania

1485-1540°C

Moduł sprężystości podłużnej

200-230 GPa

Współczynnik rozszerzalności cieplnej 20-600°C

Twardość w skali Vickers’a

350-400 HV 10

14,5 μm/m°C

Łączenie laserem

Tak

 

 

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa: Metalowy pył jest szkodliwy dla zdrowia. Podczas obróbki i piaskowania stosować instalację odsysającą i maskę oddechową!

MODELOWANIE: Aby zagwarantować odpowiednie odlanie podbudowy, grubość ścianki w koronce nie powinna wynosić mniej niż 0,5 mm. Kanały odlewnicze należy mocować w sposób powszechnie stosowany. W przypadku masywnych koron z pełnego odlewu i mostków, zaleca się zastosowanie rezerwuaru (np. S&S Scheftner SprueStar) jako pojemnika ssącego.

MASY OSŁANIAJĄCE: Starbond Co może być stosowany ze wszystkimi powszechnie dostępnymi w handlu masami osłaniającymi (np. S&S Scheftner Modelcast S do modelowania) lub masami osłaniającymi do tworzenia koron i mostków (np. S&S Scheftner Speedvest). Przy przygotowaniu i podgrzewaniu masy (temperatura podgrzewania 850-950oC) należy przestrzegać zaleceń producenta masy, w szczególności czasu utrzymania temperatury.

ODLEWANIE: Starbond Co należy wytapiać w tyglu ceramicznym. Odsysać przy tym na bieżąco powstające pary. Nie stosować tygli grafitowych!

OTWARTE WYTAPIANIE:Następuje przy użyciu mieszanki acetylenu lub propanu z tlenem. Przestrzegać instrukcji producenta. Czysto ustawiony płomień zapobiega zanieczyszczeniu stopu.

WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ/ OTWARTE WYTAPIANIE:Nie używać topnika. Po roztopieniu ostatniej kostki i po około 2 sekundach od chwili zniknięcia cienia, rozpocząć proces odlewania. Po wykonaniu odlewu muflę schłodzić do temperatury pokojowej i oczyścić. Nie zanurzać w wodzie. Nie zaleca się ponownego stosowania tego samego materiału do odlewów, ponieważ poprzez wytapianie dochodzi do redukcji ilości tlenków odpowiedzialnych za odpowiednie połączenie metalu i ceramiki. Po kilkakrotnym topieniu dochodzi do tak znacznej ich redukcji, że wspomniane połączenie nie daje gwarancji trwałości. Podbudowy, należy obrabiać przy użyciu powszechnie stosowanych frezów do metali twardych oraz kamieni szlifierskich zawierających tlenek glinu. Minimalna grubość opracowanych koronek może wynosić 0,2-0,3 mm.

MASY CERAMICZNE:Należy zwrócić uwagę na wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej stosowanej masy ceramicznej. W zależności od zastosowanej ceramiki, napalenie dentyny musi odbywać się przy wydłużonym czasie schładzania.

NAPALANIE CERAMIKI:Wypalanie tlenkowe przez 10 min w temperaturze 980oC. Następnie podbudowę wypiaskować tlenkiem glinu o granulacji 110 - 250 um i jak zwykle obmyć wodą destylowaną, w myjce ultradźwiękowej lub w strumieniu pary. Wypalanie opakera należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami obróbki ceramiki. Zaleca się kontynuację pracy dopiero po zakończeniu procesu wypalania, tzn. po zniknięciu żaru z wypalanego elementu.

LUTOWANIE: Gdy wymagane jest lutowanie, blok lutowniczy powinien być jak najmniejszy. Lutowane powierzchnie pokryć odpowiednim topnikiem, osuszyć blok lutowniczy i podgrzać przez ok. 10 min w temperaturze 600oC. Szerokość szczeliny lutowniczej nie może przekraczać 0,2 mm. Do lutowania można używać standardowych lutów, pasujących do stopu (np. S&S Scheftner Starbond Lot i Starsolder). Po wypaleniu ceramiki zaczekać, aż lutowane obiekty powoli ostygną. Nie lutować po wypaleniu ceramiki. Zamiast tego należy zastosować alternatywne techniki łączenia, na przykład łączenie laserem lub klejenie.

ŁĄCZENIE LASEREM: Do łączenia stopu za pomocą lasera należy użyć standardowego drutu spawalniczego przeznaczonego do tego celu (np. S&S Scheftner StarWire). Należy przestrzegać parametrów i wytycznych producenta drutu spawalniczego do łączenia laserem.

DZIAŁANIA UBOCZNE: Aergie na składniki stopu lub dolegliwości na podłożu elektrochemicznym są możliwe w rzadkich przypadkach.

INTERAKCJE:W razie kontaktu okluzyjnego lub zbliżeniowego różnych stopów, w rzadkich przypadkach możliwe są dolegliwości na podłożu elektrochemicznym.

PRZECIWWSKAZANIA: W razie znanej nietolerancji, alergii na składniki stopu.

GWARANCJA:Nasze zalecenia aplikacyjne, udzielone ustnie, pisemnie lub w formie praktycznych instrukcji, oparte są na naszym własnym doświadczeniu i próbach, mogą więc być traktowane tylko jako dane orientacyjne. Nasze produkty są stale doskonalone. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji i składzie.

OPAKOWANIE:Starbond Co 1000 g w puszce REF 132000 Starbond Co 50 g w opakowaniu REF 132050

SPEŁNIA WYMOGI NORM:DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 22674, DIN EN 15223, DIN EN 1641, DIN EN 1041

PRODUCENT:

S & S SCHEFTNER GMBH

Dekan-Laist-Str. 52

D-55129 Mainz / Niemcy

Tel: +49 (0) 6131 – 94 71 40

Faks: +49 (0) 6131 – 94 71 440

 

 

Produkty powiązane

2 produktów w kategorii