STOPY NA KORONY I MOSTY

Ostatnio przeglądane

Starbond CoS +

Starbond CoS

133000

Nowy produkt

Starbond CoS stop kobaltowo-chromowy do wykonania koron i mostów licowanych ceramiką lub kompozytem.

Stosujemy do wykonywania stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych.

Zgodnie z wymogami ISO 22674 stop zaliczany do kategorii typu 4.

Nie zawiera berylu i niklu.

Opakowanie: 1 kg

Producent: Scheftner

Więcej szczegółów

Starbond CoS

 

SZACUNKOWA ANALIZA MASOWA %:

Co

Cr

W

Mo

Si 

inne     <1%

59 %

25 %

9,5 %

3,5 %

1 %

C, Fe, Mn, N

 

Wartości nominalne właściwości stopu

 

Dane techniczne

Inne właściwości

 

Właściwość

Wartość

Właściwość

Wartość

 

Granica ciągliwości (Rp 0.2)

650 MPa

Gęstość

8,8 g/cm³

 

Wytrzymałość na rozciąganie

910 MPa

Przedział płynności

1305 - 1400°C

 

Odkształcenie przy zerwaniu

8%

Temperatura odlewu

1550°C

 

Moduł elastyczności

200 000 N/mm2

Współczynnik rozszerzalności cieplnej 20-600°C

 

Twardość w skali Vickers’a

280-295 HV 10

14,0 μm/m°C

 

 

 

 

 

MODELOWANIE WOSKIEM: Grubość ścianek modelu woskowego koron i mostów nie powinna wynosić mniej niż 0,4 mm. Po odlaniu i obróbce mechanicznej, grubość ścianek powinna wynosić co najmniej 0,3 mm. Korony i przęsła mostu modelujemy w zmniejszonej formie anatomicznej. W ten sposób możemy nałożyć i napalić właściwą warstwę ceramiczną. W modelacji woskowej unikamy ostrych kantów i podcieni. W przypadku licowania podbudowy ze stopu Starbond CoS kompozytem światłoutwardzalnym lub termoutwardzalnym stosujemy grubość ścianek, która również wynosi 0,3 mm. Na powierzchniach przeznaczonych pod licówki stosujemy perełki retencyjne.

PRZYKLEJANIE KANAŁÓW ODLEWOWYCH I ZATAPIANIE OBIEKTU W MASIE OSŁANIAJĄCEJ: Do wykonania mostόw zalecamy wykonanie odlewu belkowego lub użycia kanału odlewniczego ze zbiorniczkiem rezerwowym.(np. SprueStar). Przy odlewie belkowym, do modelu woskowego przymocowujemy dolotowe kanały o długości 2-5 mm i średnicy 3,5 mm pod kątem 45° do powierzchni podniebiennej lub językowej modelu woskowego. Każde przęsło mostu wymaga osobnego kanału, korony ostatnich zębów trzonowych, dwóch kanałów. Kanały dolotowe należy zawsze przykleić do najgrubszego miejsca modelu i połączyć je kanałem poprzecznym o średnicy 5 mm. Średnica kanałów odlewniczych przy modelowaniu pojedynczych koron wynosi 4 mm. Przy odlewach o dużej objętości wymagane są kanały odlewnicze o większej średnicy. Warunkiem uzyskania idealnie pasujących odlewów jest zastosowanie drobnoziarnistych mas na bazie fosforanów wolnych od grafitu i mas osłaniających na bazie gipsu stosowanych do odlewania koron i mostów (np. S&S Speedvest).

ODLEWY: Wymaganą do wykonania odlewu ilość Starbond CoS oblicza się przez pomnożenie ciężaru modelacji woskowej przez gęstość (8,8) Starbond CoS. Kostka odlewnicza Starbond CoS, waży ok. 6,3 g.

ODLEWANIE ZA POMOCĄ CIŚNIENIOWO-PRÓŻNIOWEJ ODLEWARKI INDUKCYJNEJ: Do topienia oraz odlewania stopów stosujemy podgrzewaną indukcyjnie odlewarkę ciśnieniowo-próżniową lub wirówki odlewnicze. Podczas topienia wstępnego, kostki odlewnicze stapiane są do momentu, aż cieniutka warstwa będzie pokrywała ok. 1/4 powierzchni ostatniej wystającej ze stopu kostki. Proces topienia zostaje na tym etapie przerwany, a po osiągnięciu normalnego ciśnienia w komorze odlewniczej można ją otworzyć. Następnie umieścić formę odlewniczą i zainicjować główny proces topienia. Proces odlewania rozpoczyna się 2-3 sekundy po całkowitym zniknięciu warstwy cieni (brak kontur kostek) z powierzchni.

ODLEWANIE ZA POMOCĄ INDUKCYJNEJ WIRÓWKI ODLEWNICZEJ: Podczas topienia wstępnego kostki odlewnicze stapiane są do momentu, aż cieniutka warstwa będzie pokrywała w ok. 1/4 powierzchni ostatniej wystającej ze stopu kostki. Proces topienia należy na tym etapie przerwać i otworzyć pokrywę. Następnie umieścić formę odlewniczą i zainicjować główny proces topienia. Proces odlewania rozpoczyna się 2-3 sekundy po całkowitym zniknięciu warstwy cieni z powierzchni (brak kontur kostek).

ODLEWANIE ZA POMOCĄ WIRÓWKI ODLEWNICZEJ ORAZ TOPIENIE PALNIKIEM: Zapalić palnik z mieszaniną gazu: acetylenowo-tlenowego lub propanowo-tlenowego. Otworzyć całkowicie oba zawory i wyregulować płomień tak, aby uformował się w niebieski stożek o długości ok. 4-5 mm. Wartości ciśnienia dla płomienia: acetylen lub propan = 0,7 bar; tlen = 1,9 bar. Dzięki takim ustawieniom powstaje neutralny płomień wymagany do topienia Starbond CoS. Kostki stopu Starbond CoS włożyć do podgrzanego tygla. Trzymać palnik na odległość ok. 40 mm nad górną krawędzią tygla. Za pomocą ruchu okrężnego ogrzać równomiernie palnikiem kostki, aż do zlania w jednolity stop. Po zlaniu się kostek, natychmiast włączyć wirówkę odlewniczą. Po wykonaniu odlewu pozostawić pierścień do całkowitego ostygnięcia. Ostrożnie wyjąć odlewy z pierścienia. Usunąć masę osłaniającą, a następnie w piaskarce oczyścić odlew strumieniem piasku, używając do tego trójtlenku glinu (110-250 μm).

OPRACOWYWANIE I LICOWANIE: Licowanie ceramiką: odlane podbudowy opracowywać bez stosowania nadmiernego nacisku i w jednym kierunku za pomocą ostrych frezów ze stopów twardych oraz spieków ceramicznych. Stosować wyciąg. Na powierzchniach licowanych nie stosować gumek polerskich. Wyeliminować ostre kanty oraz podcienie. Przestrzegać wytycznych producenta stopu i ceramiki. Oczyścić powierzchnię strumieniem piasku, używając do piaskowania trójtlenku glinu (110 - 250 μm) oraz wytwornicy pary lub wygotować w wodzie destylowanej. Wypalanie tlenkowe jest niepotrzebne. W razie potrzeby wykonać wypalanie kontrolne. Poddawać oksydacji przez 5 minut w temperaturze 960°C. Warstwa tlenku musi mieć równomierny kolor. Używając trójtlenku glinu (110 - 250 μm) oczyścić za pomocą piaskarki z otwartym obiegiem oraz parą lub gorącą wodą destylowaną. W zależności od ceramiki nie wymaga długiego studzenia. Licowanie kompozytem światłoutwardzalnym lub termoutwardzalnym: kompozyt obrabiać według wskazówek producenta.

LUTOWANIE (JEŻELI TO KONIECZNE): Aby wykluczyć mieszankę metali staramy się wystrzegać lutowania. Jeżeli jednak lutowanie staje się konieczne to blok z masy lutowniczej, na którym znajduje się praca musi posiadać zredukowaną podstawę (kompensacja ciepła). Lutowane powierzchnie smarujemy topnikiem, bloczek z pracą podgrzewamy w piecu 10min. w temperaturze 600°C. Szerokość szczeliny lutowniczej nie może przekraczać 0,2mm. Zlutowane obiekty, na które została napalona ceramika, muszą być poddane fazie wolnego chłodzenia. Po napaleniu ceramiki nie należy już lutować prac. Alternatywnie możemy zastosować łączenie laserem lub klejem.

ŁĄCZENIE LASEREM: Do łączenia stopu za pomocą lasera używamy odpowiedniego drutu przeznaczonego do tego celu (np. S&S Scheftner StarWire). Należy przestrzegać parametrów i wytycznych producenta drutu do łączenia laserem.

OPAKOWANIA: Starbond CoS, Puszka o poj. 1000 g REF 133000 Starbond CoS, 250 g opakowanie REF 133250 Starbond CoS, 25 g opakowanie REF 133050

SPEŁNIA WYMOGI NORM: DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 22674, DIN EN 15223, DIN EN 1641, DIN EN ISO 1041

 

PRODUCENT:

S & S SCHEFTNER GMBH

Dekan-Laist-Str. 52

D-55129 Mainz / Niemcy

Tel: +49 (0) 6131 – 94 71 40

Faks: +49 (0) 6131 – 94 71 440

 

 

Produkty powiązane

4 produktów w kategorii